fredag 21 oktober 2016

Kvarglömda kläder...

Har återigen samlats stora högar av kläder som ingen känner igen. Saknar ni några kläder så kolla upp det snarast annars skänks dessa bort.

Trevlig helg!

fredag 14 oktober 2016

Tema under hösten - VÅRA LÄNDER

Denna veckan startade vi med höstens tema på fritids. Höstens aktiviteter kommer att handla om olika länder och formas utifrån barnens intresse.  Vad de vill veta och arbeta med kring temat "Våra länder".

Utdrag ur vår pedagogiska planering "Vår värld":
Varför ska vi arbeta med det här?
Vi vill att barnen ska få större förståelse för vår värld och alla olikheter och likheter som finns. Vi vill att barnen ska lära sig samarbete, gemenskap och öka sin självkänsla och sin identitet. På detta sätt tror vi att barnen får förståelse för varandra och hur man är en bra kompis. 
Att barnen utvecklar ett intresse för att upptäcka är viktigt för framtida lärande och detta stimuleras genom att de på ett lekfullt sätt vinner nya erfarenheter av sin omgivning.
Vilka intresse och behov har vi identifierat hos barnen?

Vi har märkt att många barn har ett stort intresse för språk och vill lära sig språket som kompisen pratar. Världskartan lockar till många samtal och barnen berättar gärna om länder som de har släkt i eller besökt på semestern. Det finns även behov av att lära sig respektera andra barn och vuxna, både vid hänsyn och att skapa förståelse för varandras olikheter.

Vi ser fram emot en rolig och lärorik höst.

Bildresultat för jordglob barn

Låsta dörrar

Idag har vi skickat hem ett brev från skolledningen angående låsta dörrar på Lindeborgsskolan. Vi hoppas ni alla fått ta del av detta, annars finner ni samma information här nedan.Låsta ytterdörrar!
På flera skolor i regionen har man haft intrång under dagtid. Datorer, mobiler och Ipads har stulits ifrån klassrum, elevskåp och dylikt mitt på blanka da´n.
På Lindeborgsskolan får vi nu fler datorer framöver. Snart har varje elev en arbetsdator i skolan. Många elever lånar en Ipads under skoltid.
Vi har därför beslutat att vi ska hålla skolan låst även under dagtid för att stänga ute obehöriga och skydda våra elever och värdesaker!

På låg och mellanstadiet gäller följande.
Från och med måndag nästa vecka, 17 oktober, är ytterdörrarna A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 och alla innerdörrar öppna från kl.6.15. När fritids ca 7.30 går ut på skolgården låses alla innerdörrar. Skolpersonal möter upp och ser till att de barn som behöver komma igenom innerdörrar för att nå sitt klassrum gör detta.
Kl.13.45 låses även de flesta ytterdörrarna förutom A1, A3 och A7, välj dessa dörrar vid hämtning av barn från fritids.

På högstadiet gäller följande.
Från och med måndag nästa vecka, den 17 oktober, är ytterdörrarna öppna endast mellan kl. 07.00 – 09.00 på morgnarna.

Kl. 09.00 låses alla ytterdörrar!

Elever får därefter gå in genom ingången vid vaktmästarexpeditionen.
Besökare till expeditionen och till högstadiet hänvisas efter kl. 09.00  till ingången vid vaktmästarexpeditionen.

Besökare till fritidshem, förskoleklass och låg- och mellanstadiet hänvisas till ingången vid förskolan, A1 och A3.

Det är av yttersta vikt att eleverna inte ”ställer upp” ytterdörrarna så att de står öppna. Jag vill att lärare och föräldrar pratar med eleverna om vikten av att se till så att dörrarna är låsta när man går ut från skolan.Malmö enligt ovan


Karl-Axel Arvidsson

rektor